កំណត់ចំណាំ៖ " សូមចុចលើរូបភាពខាងក្រោម ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រធ្វើការងារ "

បង្ហាញពត៌មាន​ដើម្បីធ្វើការកត់ត្រា​ ការតែងតាំងមុខតំណែង-ឋានន្តរសក្តិ និង​ ផ្ទេរភារកិច្ច

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីបង្ហាញពត៌មាន​ផ្សេងៗ និង កត់ត្រាទិន្នន័យមន្រ្តីនគរបាលជាតិ ដែលបានផ្ទេរកិច្ចចេញ ឬចូល ពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយទៀត​ ព្រមទាំងកត់ត្រាការងារតែងតាំងមុខតំណែង និង ឋានន្តរសក្កិ